Choose Language

Affärsområde motor

Solid har på senare år blivit en av de ledande aktörerna inom vägassistansförsäkringar.

 Dessa säljer vi genom partners som profilerade koncept, men också direkt till privatperson via egna kanaler.

Solid erbjuder helhetslösningar för motorbranschen, från vägassistans till förlängda bilgarantier.

  • Vägassistans
    Sedan 2006 erbjuder vi vägassistans i ett framgångsrikt koncept utvecklat för bilverkstäder. Verkstaden kan vid servicetillfällen erbjuda sina kunder vägassistans, vilket ökar möjligheterna att behålla dem i det egna verkstadsledet. Flera fria verkstäder är partners till oss och märkes¬verkstäder visar stort intresse. Även bilhandlarkedjor ser möjligheterna att knyta kunden närmare till sig och erbjuder idag vägassistans i samband med försäljning av begagnade bilar.

  • Förlängda bilgarantier
    Affärsområdet motor omfattar även olika former av förlängda garantier. Genom att använda solids garantilösningar kan våra fordonsåterförsäljare kraftigt förbättra sina marginaler och förenkla den interna administrationen.