Choose Language

Affärsområde produkt

Egentligen är det enkelt. Saker går sönder, blir stulna eller tappas bort. Därför har vi specialiserat oss på att för detaljhandeln utveckla försäkringar som stärker konsumenternas köptrygghet. Våra försäkringslösningar för kapitalvaror säljs idag via partners i en rad branscher. Exempel är hemelektronik, vitvaror, smycken, klockor, cyklar och glasögon. Våra försäkringar ger kunden ökad köptrygghet. Försäkringstagaren slipper att oroa sig för kostnader och utgifter när och om olyckan är framme. De skapar ett tydligt mervärde och handlaren får i retur stärkt kundlojalitet och merförsäljning.

Vi erbjuder främst fyra olika försäkringstyper:

  • Självriskeliminering – betalar självrisken i kundens hem- eller bilförsäkring vid ersättningsbar skada.

  • Otursförsäkring – en försäkring som träder i kraft om produkten utsätts för yttre skador. T ex tapp- eller vätskeskador.

  • Funktionsförsäkring – i praktiken en förlängning av den ursprungliga garantin. Försäkringen ersätter funktionsfel – dvs skador som försäkringstagaren själv inte kunnat orsaka.

  • Stöldförsäkring – gäller när tjuven varit framme, även vid stölder utanför hemmet.

Solid kan förutom förmedling direkt vid köp av produkt också erbjuda efterbearbetning av kundstocken. T ex med förlängningserbjudanden – vilket förlänger partnerns lojalitetsband till kund. Eftermarknadsbearbetning kan dock göras i många olika former och kan också användas som en kommunikationskanal för våra partners gentemot kunden. Solid hanterar och administrerar hela eftermarknads-bearbetningen. Solid tillhandahåller relevant försäkringsutbildning av den personal som ska förmedla försäkringarna till kund.