Choose Language

Affärsområde resor

Inom affärsområdet Resor specialiserar vi oss på reseförsäkringar och avbeställningsskydd då det finns ett tydligt behov på marknaden av både kompletterande och fristående försäkringsalternativ inför och under resa.
Beroende på hur resan ser ut skiljer sig behoven.
Under en veckas charterresa behöver reseskyddet
i hemförsäkringen oftast kompletteras medan en resa över längre tid kräver en egen fristående försäkring.
På Solid är vi duktiga på smidiga, tekniska lösningar och har därför en rad stora webbaktörer i resebranschen som kunder. Våra reseförsäkringar säljs via partners och direkt till konsument via egna kanaler.

 

  • Kompletterande reseförsäkring – Kompletterar hemförsäkringens grundskydd med trygga moment som t ex självriskeliminering, ersättning för förlorade resdagar och anslutningsskydd.

  • Fristående reseförsäkring – Ger skydd på resan även om det inte finns något annat grundskydd – t ex på på resor som ska pågå över en längre tid. Ger grundläggande eller komplett skydd utifrån kundens val och behov.

  • Specialförsäkringar – Vi utformar även reseförsäkringar efter särskilda behov. Vi erbjuder t ex en backpackerförsäkring som inkluderar skydd vid riskfyllda sporter samt en golfbagförsäkring för golfaren.

  • Avbeställningsskydd – Även avbeställningsskydd kan utformas efter kundens särskilda behov, exempelvis om resans mål är en konsert eller fotbollsmatch eller om resan är ovanligt dyr. Vi erbjuder olika omfattning beroende på kundens och partnerns önskemål.