Choose Language

Affärsområde trygghet

Inom affärsområdet trygghet har vi samlat våra viktigaste försäkringar här finner du våra trygghetsprodukter som ger konsumenten ekonomisk trygghet vid ofrivillig arbetslöshet, olycksfall och, eller sjukdom.

  • Betalförsäkring – Våra betalförsäkringar utvecklar vi för branscher som har en verksamhet med regelbunden fakturering, exempelvis bank och finans, elbolag och teleoperatörer, men även företag i andra branscher. Tack vare dessa försäkringar bibehålls kundens trygghet under tiden han eller hon är arbetslös eller sjukskriven. 

  • Kreditkortsförsäkringar – Inom affärsområdet Trygghet utvecklar vi även lösningar som ger den försäkrade extra trygghet och skapar mervärden kopplade till kreditkortsanvändning, t ex reseförsäkring, avbeställningsskydd, självriskeliminering och allriskförsäkring.

  • Inkomstförsäkring – Inkomstförsäkringen fungerar som ett komplement till a-kassan för de som har oturen att bli arbetslösa. Solid Inkomstförsäkring Privat är en helt fristående inkomstförsäkring som inte kräver facktillhörighet. Denna ger ersättning i 300 dagar. Inkomstförsäkring Komplement kompletterar annan inkomstförsäkring, t ex en facklig sådan, med extra ersättningsdagar. 

  • Personförsäkringar – Försäkringar som ger ersättning om något drabbar en person. Vår olycksfallsförsäkring ger ersättning om ett olycksfall leder till bestående funktionsnedsättning, medicinsk invaliditet samt ekonomisk invaliditet. Ersättning ges för kostnader i samband med en olycksfallsskada, t ex läkarvård, tandskadekostnader, inkomstbortfall och resekostnader. Vår sjukvårdsförsäkring ger sjukvårdsrådgivning dygnet runt, läkarvård inom en vecka och ersättning för dina sjukvårdskostnader. Vår livförsäkring är bra för att lindra en familjs ekonomiska ställning vid dödsfall. Barnskydd ingår utan extra kostnad.