Choose Language

Ovanligt okrångliga försäkringar

Solid är ett försäkringsbolag som har varit verksamt sedan 1993 med huvudkontor i Helsingborg. Solid står under Finansinspektionens tillsyn och har beviljad koncession för en rad försäkringstyper.

Vi har ett nära samarbete med närmare 5 500 ombud inom detaljhandeln over hela Sverige, men bedriver även verksamhet i övriga Norden och på utvalda marknader i Europa. Solid ingår i Resurskoncernen där även Resurs Bank ingår.

Vårt ursprung i detaljhandeln har bidragit till att göra företaget marknadsledande på försäkringslösningar för detaljhandelns kapitalvaror. Vi har även blivit ett av de ledande bolagen inom reseförsäkringar och vägassistansförsäkringar.

Vi kommer framöver att fortsätta fokusera på vår kärnverksamhet och göra det vi är bäst på, nämligen nischade försäkringslösningar. Från och med den 1 februari 2014 avyttrade vi vår verksamhet för bil- och hemförsäkringar och kommer fortsättningsvis förmedla dessa försäkringar åt Gjensidige Forsikring.

I vår iver och ambition att göra försäkringar mindre komplicerade och mer lättillgängliga för våra kunder lanserade vi hösten 2009 och våren 2010 vårt nya koncept - Ovanligt okrångliga försäkringar. Det vill säga försäkringar som är lätta att förstå och lätta att köpa. Därför öppnade vi i oktober 2009 Försäkringsbutiken Solid, en webbshop med ett brett utbud av okrångliga försäkringar.