Choose Language

Finansiell information

Årsredovisning

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Övrigt

Information om ersättningssystem räkenskapsår 2013

Information om ersättningssystem räkenskapsår 2012

2013 i korthet

  • Omsättningen minskade till 947 mSEK (1 207 mSEK)

  • Tekniskt resultat 2013 6 mSEK

  • Värdet av placeringstillgångar och likvida medel uppgick per 2013-12-31 till 1 149 kSEK (1 307 kSEK)

  • Totalkostnadsprocenten uppgick till 101% (97%), fördelat på skadeprocent 44% (47 %) och driftkostnadsprocent 57% (50%) 2012 års siffror inom parentes

  • Konsolideringsgraden uppgick till 70 % (58 %)

  • Medelantalet anställda uppgick till 112 (94)