Choose Language

Vi ser hellre möjligheter än hinder

Solids tidiga historia är en sund tid av lärdomar och insikter, motgångar och framgångar. Vi hade i några år arbetat som försäkringsombud åt ett större försäkringsbolag när vi under ett styrelsemöte 1993 insåg att detta kan vi göra själva. Kanske till och med bättre.

Grundarna av bolaget hade upptäckt en ledig nisch i försäkringsmarknaden; försäkringar som stärkte konsumenternas köptrygghet för bland annat kapitalvaror. Att utöka garantitiden med tre, fem eller sju år var närmast en revolution på den tiden. Sedan dess har Solid Försäkringar varit ett snabbt växande bolag. Utmaningar och medgångar har gjort att vi har vuxit och utvecklats på ett bra sätt för kunder och medarbetare. Långa relationer med våra partners, ombud och inte minst försäkringstagarna själva visar att vårt erbjudande är starkt efterfrågat.

I en stark anda av entreprenörskap ser vi hellre möjligheter än hinder. Vi växer av egen kraft och går för egen maskin med inställningen att ingenting är omöjligt.


Milstolpar

2010 Utseddes till Årets skadeförsäkringsbolag

2008 Webbsatsning med försäljning av konsumentförsäkringar via webbshop

2007 Nådde för första gången 1 miljard kronor i premieinbetalningar

2007 Första stora förvärvet när Nord Assurance och Global Reseskydd förvärvas

2006 Breddar utbudet med försäkringar inom fordon och vägassistans

2003 Började bearbeta och hitta europeiska kunder

2001 Försäkringarna började säljas i Finland via OnOff

2000 Försäkringarna började säljas i Norge via Siba

1999 Försäkringarna började säljas i Danmark via Computer City

1998 Först med otursskydd i produktförsäkringar, vilket gav en kraftig volymökning

1997 Tog den första kunden, Audio Video, som var en konkurrent till ägarnas bolag

1993 Startade i Helsingborg 1 oktober 1993 som försäkringsgivare åt Siba och Onoff