Choose Language

Miljöpolicy

Ett aktivt miljöarbete är en av grundpelarna i Solids dagliga verksamhet. Detta är de punkter som vi eftersträvar varje dag. Har du några frågor om vår miljöpolicy kontakta oss genom att maila oss på miljo@solidab.se 

  • Vi ska aktivt arbeta med att minska drivmedelsförbrukningen kopplad till persontransporter vid besök hos kunder och partnerföretag samt personalutbildningar genom att använda energieffektiva transporter och fordon.

  • Vi ska arbeta med att minska vår användning av el från kontorslokaler och kontorsutrustning.

  • Vi ska säkerställa att vår hantering av avfall från kontor sker på ett sätt som möjliggör återanvändning och återvinning och som därigenom leder till en bättre resurshushållning.

  • Våra ombud och leverantörer som är kopplade till våra försäkringstjänster skall bedriva ett miljöarbete som ligger i linje med vårt.

  • Våra anställda skall hållas engagerade i miljöarbetet och inneha den miljöutbildning som krävs för sina arbetsuppgifter.

  • Vi skall uppfylla samhällets miljökrav, förebygga föroreningar och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.

Klimatsmart distribution

Vi distribuerar, där möjlighet finns, våra avier på ett klimatneutralt sätt.

Läs mer på Bring Citymail