Choose Language

Ovanligt okrångliga försäkringar

Vi är stolta över att kunna förenkla våra försäkringar så att de blir begripliga för varje kund. En kund ska förstå vad hon köper och vilka händelser hon är försäkrad mot. Vi driver denna strävan så långt att vi har mejslat ut begripligheten, enkelheten eller med vårt eget begrepp, okrångligheten, till att bli vårt främsta kundlöfte.

Det gäller produkterna, bemötandet, servicen och inte minst skaderegleringarna. Givetvis gäller detta kundlöfte även alla våra företagskunder. I detaljhandeln såväl som i alla andra branscher. Det ska vara enkelt och smidigt att ha Solid som samarbetspartner. Kort sagt, okrångligt.