Choose Language

Vi tar Solid ut i Europa, och får med oss nya kunskaper hem

Erfarenheter och framgångar på vår hemmamarknad har gett oss självförtroende nog att ta oss an europeiska marknaden. Utanför Nordens gränser arbetar vi nästan uteslutande genom lokala agenter och förmedlare vilket ger oss möjligheter att koncentrera vårt arbete på att förfina våra produkter medan försäljningen sköts av dem som kan respektive lands marknad bäst.

Våra samarbeten skiljer sig från marknad till marknad. Vi kan göra allt från ax till limpa eller valda delar. Tillsammans med samarbetspartnern arbetar vi fram en optimal modell för den enskilda affären. Oavsett önskemål levererar Solid kraftfulla och mätbara resultat.

Vi finns idag representerade i de flesta europeiska länder. På så vis kan vi exportera all den kunskap vi genom åren har skaffat oss. Omvänt tar vi med oss erfarenheter hem för att utveckla och bredda vårt kunderbjudande. Ambitionen, hemma och utomlands, är att alltid leverera konkurrenskraftiga prismodeller och koncept som driver försäljning och skapar kundlojalitet.

Vårt internationella engagemang växer hela tiden och vårt fokus på utlandet är stort. Europa blir en mycket viktig marknad för Solid i framtiden.

Solid har arbetat utanför Sveriges gränser i över 10 år.