Choose Language

Tuotevakuutus

Tuotteet menevät rikki, niitä varastetaan tai ne katoavat. Siksi olemme erikoistuneet kehittämään vähittäiskaupalle vakuutusratkaisuja, jotka vahvistavat kuluttajien hankintojen turvallisuutta.

Kestokulutushyödykkeiden vakuutukset myydään monilla aloilla edustajien kautta. Niihin kuuluvat kodin elektroniikka, kodinkoneet, korut, kellot, polkupyörät ja silmälasit. Olemme ryhmitelleet ratkaisut neljään tuotealueeseen, joiden uskomme täyttävän sekä vähittäismyyjien että loppukuluttajien tarpeet.

  • Omavastuuosuuden poisto – korvaa kokonaan tai osittain asiakkaan vahingonkorvauksen omavastuuosuuden.

  • Vahinkovakuutus – vakuutus, joka astuu voimaan, jos tuote katoaa tai joutuu esim. vesivahingon kohteeksi.

  • Laajennettu takuu – toimii tuotteen alkuperäisen takuun jatkeena. Vakuutus antaa korvauksen toimintahäiriöistä – eli vahingosta, jota vakuutuksenottaja ei itse ole voinut aiheuttaa.

  • Varkausvakuutus – koskee murtoa lukittuun tilaan tai varkautta kodin ulkopuolella.

Lisäturvaa hankinnoille 

Näiden alueiden kattamisella on tarkoitus lisätä asiakkaan hankintojen turvallisuutta. Vakuutuksenottaja välttyy kustannuksilta ja maksuilta vahingon sattuessa.

Eri tuoteryhmämme ovat: korut, kellot, silmälasit, elektroniikka, kodinkoneet, pyörät.