Choose Language

Ilmoita vahingosta

Ensisijaisesti vahinkoilmoitukset tehdään myymälään, josta tuote on ostettu, mutta voit aina myös ottaa meihin yhteyttä ja ilmoittaa vahingosta.

Puhelinnumero: 09 278 4804

Sähköposti: vakuutus@solidab.se

Jos yhteisymmärrystä ei synny

Mikäli et ole tyytyväinen päätökseen, tai sinulla on muita tuotteitamme ja palveluitamme

koskevia kysymyksiä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä meihin. Meidän on tärkeää kuulla mielipiteesi ja seurata mahdollisia valituksia. Olemme tietenkin valmiita käsittelemään asian myös uudelleen, jos esimerkiksi olosuhteet ovat muuttuneet tai olemme ymmärtäneet toisiamme väärin.

  1. Aloita ottamalla yhteyttä henkilöön, joka on käsitellyt asiasi.

  2. Jos haluat, että asiasi käsitellään uudelleen, voit lähettää kirjallisen valituksen sähköpostitse tai kirjeenä valituksista vastaavalle henkilölle Solid Insurance:en. Ota yhteyttä valituksista vastaavaan henkilöön sähköpostitse klagomal@solidab.se tai lähettämällä valituksesi: Solid Insurance, Att: Klagomålsansvarig, Box 220 68, 250 22 Helsingborg, Ruotsi.

  3. Mikäli olet edelleen tyytymätön oltuasi yhteydessä yllä mainittuun, voit lähettää kirjallisen valituksen Solidin vakuutuslautakuntaan, joka ottaa asiasi käsittelyyn. Ota yhteyttä Solidin vakuutuslautakuntaan sähköpostitse forsakringsnamnd@solidab.se tai lähettämällä valituksesi: Försäkringsnämnd Solid Insurance, Box 220 68, 250 22 Helsingborg, Sverige.

Jos et hyväksy lopullista päätöstäsi, sinulla on mahdollisuus saada asia tutkituksi uudelleen seuraavissa ulkoisissa instansseissa: 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa veloituksetta puolueetonta neuvontaa ja ohjausta. FINEn Vakuutuslautakunta antaa lisäksi ratkaisusuosituksia riita-asioissa. FINE ei käsittele riitaa joka on vireillä tai käsitelty Kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1, 00180 Helsingfors, tel. 09 685 0120, www.fine.fi

Tuomioistuinkäsittely

Vakuutusriita voidaan käsitellä myös tavallisissa tuomioistuimissa, ensisijaisesti käräjäoikeudessa.