Choose Language

Kontakt oss

 

Kontaktuppgifter før privatpersoner

Vid spørsmål og skader

Telefon: 23 96 34 90

E-post: kunder@solidab.no

E-post: skade@solidab.no

Åpningstider:

Man – Fre: 8:00 – 18:00

Kontaktuppgifter før partnere 

Telefon: 23 96 34 91

E-post: ombud@solidab.no

Åpningstider:

Man – Fre: 8:00 – 17:00

Solid Försäkringsaktiebolag NUF 

Solid Insurance,

Postboks 1105 Sentrum,

NO-0104 Oslo

Organisasjonsnummer 988 263 796