Choose Language

Om Solid Insurance

Noen ganger blir det ikke som man har tenkt seg og uforutsette ting skjer. Du kan ha uflaks både i hverdagen og på reisen. Da finnes vi der for deg – vi hjelper deg med å gjøre det vanskelige enklere. Det er ikke sikkert forsikringene dine dekker alt som kan skje i hverdagen eller på reisen. Våre nisjeforsikringer kan derfor komplettere de forsikringene du allerede har.

Det er kjedelig når bagasjen blir forsinket på reisen eller noen stjeler sykkelen din – da kan vi hjelpe deg med merarbeidet samt redusere det økonomiske tapet.

Helt siden starten i 1993 har vi på Solid Insurance hatt som mål at kundene skal føle seg trygge hos oss. Vi mener at forsikringer skal være både enkle å tegne og enkle å benytte seg av. Ikke minst skal de være tilpasset bransjen og de behovene som finnes.

Solid Insurance er en del av Resurs Holding AB, som ble registrert på Stockholmsbørsen i 2016. Med over 3 millioner kunder og 5 500 samarbeidspartnere innen detaljhandelen i Norden og deler av Europa, har vi i dag stor erfaring med nisjeforsikringer. Våre forsikringer er skreddersydde de ulike segmentene; produkt, trygghet, motor og reise.

Våre verdier

Driven 

Vi er nysgjerrige, engasjerte og oppmuntrer hverandre til hele tiden å ta neste steg, neste utfordring.

Open 

Vi tar vara på mulighetene ved å være prestisjeløse og lyttende.

Innovative 

Vi går gjerne nye veier ved å bruke kreativitet og fantasi.

Trustworthy 

Vi fortjener vår tillit ved å holde det vi lover og levere høy kvalitet.

Code of Conduct

Vår Code of Conduct bygger på Resurs-konsernets verdier. Koden gir oss veiledning i hverdagen og sikrer at vi driver virksomheten vår på en etisk, sosial og miljømessig riktig måte.