Choose Language

Behandling av personopplysninger

Den personlige informasjonen som vi samler inn om deg håndteres på en ansvarsfull måte med hensyn til din integritet. Den informasjonen vi behandler benytter vi ikke bare for å kunne administrere dine forsikringer og oppfylle våre forpliktelser overfor deg, men også for å tilpasse våre tilbud til deg og for å utvikle og borbedre våre produkter og service.

Den 25. mai 2018 trer de nye EU-reglene om vern ved behandling av personopplysninger i kraft – Personvernforordningen (2016/679), på engelsk kalt General Data Protection Regulation (GDPR). Forordningen gjelder som lov innen EU og EØS og har blant annet til hensikt å styrke borgernes grunnleggende rettigheter gjennom å gi de personer hvis personopplysninger behandles, det vil si de registrerte, kontroll over hvordan deres personopplysninger anvendes.

Personvernforordningen gir oss alle større rett til å bestemme over våre personopplysninger og inneholder blant annet regler om hvordan behandlingen av personopplysninger skal skje. Den inneholder også regler om for eksempel retten til informasjon og tilgang til personopplysninger, regler om retting av uriktige opplysninger samt muligheter til i visse tilfeller å begrense behandlingen av personopplysninger. I Norge kompletteres GDPR av personopplysningsloven.

Etter GDPR stilles det høye krav til den behandlingsansvarlige, det vil si alle foretak og organisasjoner behandler personopplysninger, når det gjelder informasjon til den registrerte. Solid Insurance har utpekt et personvernombud, på engelsk kalt Data Protection Officer (DPO),som har som særskilt oppgave å overvåke personvernspørsmål og sørge for at Personvernforordningen følges i selskapet.

Dersom du har noen spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss på gdpr@solidab.se eller henvende deg til vår på: DPO@solidab.se 

Du kan reservere deg mot direkte markedsføring fra Solid Insurance ved å kontakte vår kundeservice på telefon: 23 96 34 90 eller sende en epost til kunder@solidab.no

Du kan også lese mer om Personvernforordningen på Datatilsynets hjemmeside

Dersom du vil vite mer om dine rettigheter og om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du laste ned og lese fullstendig informasjon om Solid Insurance behandling av personopplysninger på svensk, norsk, dansk og finsk ved å klikke på lenkene nedenfor:

Behandling av personopplysninger