Choose Language

Produktforsikring

Det er egentlig ganske enkelt: ting går i stykker, blir stjålet eller går tapt. Derfor er vi spesialister på å utvikle forsikringsløsninger for detaljhandelen som styrker forbrukernes innkjøpssikkerhet.

Våre forsikringer for kapitalvarer selges via partnere innen en rekke sektorer. Disse inkluderer hjemmeelektronikk, hvitevarer, smykker, klokker, sykler og briller. Vi har kategorisert løsningene i fire produktområder som vi tror dekker behovene hos både forhandlere og sluttkunder.

  • Egenandeleliminering – betaler hele eller deler av kundens egenandel ved skadeserstatning.

  • Uhellsforsikring – forsikring som trer i kraft hvis produktet mistes eller blir væskeskadet.

  • Utvidet garanti – fungerer som en forlengelse av produktets opprinnelige garanti. Forsikringen gir refusjon for funksjonsfeil – det vil si skade som forsikringstakeren ikke selv kunne ha forårsaket.

  • Tyveriforsikring – gjelder ved innbrudd eller tyveri utenfor hjemmet.

Økt innkjøpssikkerhet

Målet med å dekke disse områdene er å øke kundens innkjøpssikkerhet. Forsikringstakeren slipper kostnader og utgifter når et uhell oppstår

Våre ulike produktkategorier er: smykker, klokker, briller, elektronikk, hvitevarer, kredittkort og hageredskap.